Помагала за 1. клас на

 
Корица
Сборник по математика за 1. клас.

Автори: 
Издателство: СД Недкова & Математика
Сборник с повишена трудност.