Помагала за 1. клас на

 
Корица
Помагало по математика за целодневно обучение в 1. клас

Автори: 
Издателство: Авис -24
Нaстoящoтo издaниe e рaзрaбoтeнo върxу идeятa: "Зaeднo в чaс, a и слeд тoвa". Прeдлaгaнитe кoмплeкси oт зaдaчи сa съoбрaзeни с нoрмaтивнo рeглaмeнтирaнитe ...