Архив за етикет: Пейо Яворов

Пейо Яворов

Пейо Яворов

Пейо Яворов
(1878-1914)

Социален поет
Певец на националните борби
Търсач на метафизичната истина за човека

 • име – Пейо Тотев Крачолов
 • ражда се на 1 януари 1878г. в Чирпан
 • бащата – занаятчия; майката – неука домакиня
 • 1895г. – мести се в Пловдив, където учи
 • 1897г. – прекъсва ученето поради материални затруднения; телеграфист  в Чирпан, Сливен, гара Стралджа и Анхиало (Поморие)
 • 1896г. – печата първото си стихотворение „На нивата” в сп. „Ден”
 • 1898г. – започва да печата в сп. „Мисъл” (по-късно става член на кръга „Мисъл”)
 • 1900г. – Пенчо Славейков му измисля псевдонима Яворов; преминава на работа в София със застъпничеството на д-р Кръстев
 • 1901г. – издава първата си стихосбирка „Стихотворения”
 • 1903г. – издава революционния вестник „Дело”; участва в Илинденското въстание като войвода на чета
 • 1908г. – 1913г. – артистичен секретар на Народния театър
 • 29 ноември 1913г. – съпругата му Лора Каравелова се застрелва; Яворов прави неуспешен опит за самоубийство, при който ослепява
 • 16 октомври 1914г. – Яворов се самоубива