Архив на: admin

17-те български научни открития

Българските научни открития в реда на записването им в Златната книга на българските откриватели и изобретатели:
1. Георги Наджаков – Фотоелектретно състояние на веществата, 1937
2. Иван Митев – Явление шести сърдечен тон, 1973
3. Христо Иванов и Петър Марков – Металотропна тавтомерия в метални производни на кетоеноли, 1964
4. Иван Костов, Михаил Малеев, Богдана Зидарова и учени от СССР – Закономерност в кристаломорфоложката еволюция на минералите при минералообразуващите процеси, 1958
5. Александър Дойчинов и Вера Бъчварова – Дълбоки венозни тромбози с разходна коагулопатия в детска възраст, 1970
6. Георги Манолов и Янка Манолова – Типичен хромозомен маркер при Бъркитова лимфома, 1971
7. Велко Заячки, Павел Марков и колектив от СССР – Закономерност за изменение на радиуса на силното взаимодействие на протоните при високи енергии, 1961
8. Йото Танчев, Цветан Евстатиев, Димитър Доросиев, Жулиета Пенчева-Томова и Георги Цветков – Явление при нефропатиите, 1956
9. Драга Тончева, Цветан Гергов и Мария Цонева – Хромозомен маркер при Балканска ендемична нефропатия, 1985
10. Веселин Щерев – Закономерна зависимост на атриовентрикуларното проводно време от сърдечната честота при повишена активност на парасимпатичната нервна система, 1968
11. Анна Еленкова, Мария Маврудиева, Кольо Бянов, Деляна Даскалова, Зоя Васкова и Теодор Гарнизов – Различия в степента на участие на наследствените фактори при болни с есенциална хипертония в зависимост от водещия и патогенетичен механизъм ­ обемен или вазоспастичен ефект,1989
12. Румен Добрев, Димитър Джеров, Виолета Манова, Георги Стоимиров,Николай Матев и Христоско Василев – Явление на опорно костно-мускулно взаимодействие, 1988
13. Тодорка Милковска-Димитрова и Атанас Каракашов – Явление на зависимост при вродена съединителнотъканна малостойност от генетични маркери, 1982
14. Емил Павлов – Явление на съдообразуване в герминативноклетъчни тумори, 1987
15. Борислав Георгиев – U вълната и нейното електрофизиологично изображение, 1992
16. Христо Дичев – Формиране на дичеви пръстени в магнитно полe, 2000
17. Вангелия Азманова и Деньо Азманов – Деструктивно действие на candida albicans върху зъбната повърхност, 1990

Източници:
1.   www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=1684754013E7A09876DDB8C678865895?encID=1&article=2372034125
http://struma.bg/news/31572/1/1/S-podkrepata-na-Vanga-blagoevgradchankata-prof-d-r-V-Azmanova-razkri-sekreta-na-dulgoletieto.html
2.  www.dichev.badgad.net/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Снежинки от хартиени лентички – куилинг

Снежинката, това малко природно чудо, естествена зимна украса е вдъхновение и за нашите коледни и новогодишни декорации.

Ефектни и неповторими снежинки могат да се получат с популярната техника куилинг.

3D великденски куилинг

За направата на 3D великденски заек   използвайте инструкциите за великденско пиленце с куилинг техника – www.dealbg.com/blog/3d-квилинг-великденско-пиленце/

Весели Великденски празници!

3D великденски куилинг

3D великденски куилинг – зайче

PISA тестове

Предстои поредното  оценяване на постиженията на учениците по програмата PISA. Тази година акцентът ще бъде върху природните науки и уменията за работа в екип. За първи път решаването на теста ще бъде на компютър, а не на хартия.

ЦКОКУО показва няколко примерни задачи по природни науки –  Синя електроцентрала, Регулируеми очила, Бягане в горещо време, Енергийно ефективен дом, за да покаже промените в концепцията на PISA 2015 и формàта на тестовите задачи.

Тестовите задачи за  „Решаване на проблеми в сътрудничество“ са ситуации, в които учениците ще трябва да взаимодействат с един или повече партньори – компютърно симулирани членове на екипа.

В примерната задача трябва да се организира посещение на ученици от друга държава в училището.
pisa
В последните години при провеждане на външното оценяване в 4. и 7.  клас  се включват задачи,  характерни за формата PISA. Книжарница Деал представя актуалните помагала, свързани с тестовете за външно оценяване по формата PISA:

www.dealbg.com/Pomagala_za_4_klas_po_formata_PISA.php

www.dealbg.com/seven.php

Незабравки от декоративна тел

IMG_7476Декоративната тел с плюш може с успех да се използва за великденска декорация. Тук ще покажем как се правят цветчета с поставка, така че в завършен вид да стоят изправени. За тази украса е нужен съвсем малко материал – три телчета от по 30 сантиметра, синьо, бяло и зелено. Инструментите са ножица и евентуално линия: