Архив за етикет: кандидатстване

Кандидатстване след 7. клас 2013 г.

Организирането на изпитите след 7. клас, класирането и приема стават съгласно :

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Тази наредба дава информация и отговор на много въпроси относно кандидатстването след 7. клас.

За 2013 г. вече е известен и графикът на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавните и в общинските училища:

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – 08-14.05.2013 г.
2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите.Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите – до 17.05.2013 г.
3. Провеждане на тестове по:
-български език и литература – 21.05.2013 г.
-математика– 23.05.2013 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете – до 04.06.2013 г.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
-изобразително изкуство – 04.06.2013 г.
-музика – 05.06.2013 г.
-хореография – 06.06.2013 г.
-спорт – 30.05 –
31.05.2013 г.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 07.06.2013 г.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. – 10.06. – 12.07.2013 г.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема – 17.06 – 21.06.2013 г.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 26.06.2013 г.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие  във втори етап на класиране – 27.06. – 01.07.2013 г. *
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2013 г.
12. Записване на приетите ученици на  втори етап на класиране – 05.07. – 08.07.2013 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 10.07.2013 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11.07. -12.07.2013 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 15.07.2013 г.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 16.07. – 17.07.2013 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 22.07.2013 г.
18. попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора до 26.07.2013 г.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием – до 31.07.2013 г.

* дейностите с удебелен шрифт са най-масовите и основни.