Архив за етикет: Димитър Талев

Димитър Талев

Димитър Талев

Димитър Талев
(1898-1966)

Родолюбецът

 • роден в гр. Прилеп (Македония) в семейството на майстор железар и ковач, в чийто дом владее дух на възрожденски патриотизъм
 • обучава се в Прилеп, Солун, Битоля и Скопие; 1920 – 1921г. – следва една година медицина и философия в Загреб и Виена
 • 1917г. – първата му публикация – разказът „В очакване”
 • 1925г. – завършва славянска филология в СУ;  коректор и редактор в различни издания
 • след Втората световна война – подложен на политически репресии
 • 1944г. – изключен от СБП; арестуван с упреци за „прояви на великобългарски шовинизъм“
 • 1945г. – изпратен в лагер Бобовдол
 • 1947г. – повторно арестуван и въдворен на работа в мина Перник, рудник „Куциан“
 • 1948 – 1952г. – изселен в Луковит, където доработва романа „Железният светилник”
 • посвещава се на свободна писателска практика
 • народен представител в V НС