Месечни архиви: май 2013

Атанас Далчев

Атанас Далчев

Атанас Далчев
(1904-1978)

Поетът – философ

 • роден в Солун
 • записва се с класически профил в Първа мъжка гимназия
 • 1922г. – завършва гимназия в София
 • 1923г. – заедно с Д. Пантелеев и Г. Караиванов издава поетическия сборник „Мост”
 • 1926г. – издава сборника „Прозорец”
 • 1926 – 1927г. – участва в литературния кръг „Стрелец”; сътрудничи на лит. печат
 • чрез доктор Константин Гълъбов и архитекта Чавдар Мутафов се запознава с „новата предметност“ и експресионизма в немското изкуство между двете войни
 • 1927г. – завършва философия и педагогика в СУ; заминава за Италия (слуша лекции по история на изкуството)
 • 1928 – 1929г. – посещава лекции в Парижкия университет
 • учител, училищен инспектор, чиновник, преводач
 • 1945 – 1956г. – подложен на силен идеологически натиск и е принуден да се занимава само с преводи

Христо Смирненски

Христо Смирненски

Христо Смирненски
(1898-1923)

Бардът на революцията

 • Христо Димитров Измирлиев
 • роден в гр. Кукуш (Егейска Македония) в градско занаятчийско семейство с корени в малоазийския гр. Измир (бълг. название на града – Смирна)
 • 1913г. – семейството бяга от погромите на Междусъюзническата война
 • учи в Техническото, по-късно във Военното училище в София
 • 1915г. – печата хумористични произведения в стихове и проза; подписва се като Ведбал и др.
 • 1917г. – издава в. „Смях и сълзи”
 • 1918г. – сборника „Разнокалибрени въздишки в стихове и проза”
 • 1918 – 1921г. – учи право два семестъра в СУ
 • 1919г. – сътрудничи на леви издания; дребен служител и репортер на в. „Заря”
 • 1920г. – член на комсомола
 • 1921г. – член на комунистическата партия
 • 1922г. – стихосбирката „Да бъде ден!”; разболява се от тиф, по- късно и от туберкулоза
 • 1924г. – критикът Георги Цанев издава цикъла „Зимни вечери”

Димитър Талев

Димитър Талев

Димитър Талев
(1898-1966)

Родолюбецът

 • роден в гр. Прилеп (Македония) в семейството на майстор железар и ковач, в чийто дом владее дух на възрожденски патриотизъм
 • обучава се в Прилеп, Солун, Битоля и Скопие; 1920 – 1921г. – следва една година медицина и философия в Загреб и Виена
 • 1917г. – първата му публикация – разказът „В очакване”
 • 1925г. – завършва славянска филология в СУ;  коректор и редактор в различни издания
 • след Втората световна война – подложен на политически репресии
 • 1944г. – изключен от СБП; арестуван с упреци за „прояви на великобългарски шовинизъм“
 • 1945г. – изпратен в лагер Бобовдол
 • 1947г. – повторно арестуван и въдворен на работа в мина Перник, рудник „Куциан“
 • 1948 – 1952г. – изселен в Луковит, където доработва романа „Железният светилник”
 • посвещава се на свободна писателска практика
 • народен представител в V НС