17-те български научни открития

Българските научни открития в реда на записването им в Златната книга на българските откриватели и изобретатели:
1. Георги Наджаков – Фотоелектретно състояние на веществата, 1937
2. Иван Митев – Явление шести сърдечен тон, 1973
3. Христо Иванов и Петър Марков – Металотропна тавтомерия в метални производни на кетоеноли, 1964
4. Иван Костов, Михаил Малеев, Богдана Зидарова и учени от СССР – Закономерност в кристаломорфоложката еволюция на минералите при минералообразуващите процеси, 1958
5. Александър Дойчинов и Вера Бъчварова – Дълбоки венозни тромбози с разходна коагулопатия в детска възраст, 1970
6. Георги Манолов и Янка Манолова – Типичен хромозомен маркер при Бъркитова лимфома, 1971
7. Велко Заячки, Павел Марков и колектив от СССР – Закономерност за изменение на радиуса на силното взаимодействие на протоните при високи енергии, 1961
8. Йото Танчев, Цветан Евстатиев, Димитър Доросиев, Жулиета Пенчева-Томова и Георги Цветков – Явление при нефропатиите, 1956
9. Драга Тончева, Цветан Гергов и Мария Цонева – Хромозомен маркер при Балканска ендемична нефропатия, 1985
10. Веселин Щерев – Закономерна зависимост на атриовентрикуларното проводно време от сърдечната честота при повишена активност на парасимпатичната нервна система, 1968
11. Анна Еленкова, Мария Маврудиева, Кольо Бянов, Деляна Даскалова, Зоя Васкова и Теодор Гарнизов – Различия в степента на участие на наследствените фактори при болни с есенциална хипертония в зависимост от водещия и патогенетичен механизъм ­ обемен или вазоспастичен ефект,1989
12. Румен Добрев, Димитър Джеров, Виолета Манова, Георги Стоимиров,Николай Матев и Христоско Василев – Явление на опорно костно-мускулно взаимодействие, 1988
13. Тодорка Милковска-Димитрова и Атанас Каракашов – Явление на зависимост при вродена съединителнотъканна малостойност от генетични маркери, 1982
14. Емил Павлов – Явление на съдообразуване в герминативноклетъчни тумори, 1987
15. Борислав Георгиев – U вълната и нейното електрофизиологично изображение, 1992
16. Христо Дичев – Формиране на дичеви пръстени в магнитно полe, 2000
17. Вангелия Азманова и Деньо Азманов – Деструктивно действие на candida albicans върху зъбната повърхност, 1990

Източници:
1.   www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=1684754013E7A09876DDB8C678865895?encID=1&article=2372034125
http://struma.bg/news/31572/1/1/S-podkrepata-na-Vanga-blagoevgradchankata-prof-d-r-V-Azmanova-razkri-sekreta-na-dulgoletieto.html
2.  www.dichev.badgad.net/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Едно мнение по „17-те български научни открития

  1. Centos VPS

    Първото обработено злато не е обработено от българи. Предигодини не е имало нации, а първобитни племена, зараждане на цивилизация. Неизвестно племе край днешна Варна е обработвало злато, останали украшения в некропол. Траките са се появилигодини по-късно, славяните след още 500 години, пребългарите след още 500 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *