снимка на корицата
Малък синонимен речник на българския език

Автор: Върбан Вътов
Издател: Слово

Код: rsrsl
Страници: 430
ISBN: 9544395911

Цена: 5.50 лв.

Описание
Целта на предлагания синонимен речник е да се предостави на малките и големи ученици, на студентите и всички българи, които искат речта им да бъде точна, изразителна и богата, достъпен синонимен справочник. В него са подбрани синонимни родове, включващи лексикални и фразеологични единици с най-широка употреба и с най-голяма честотност в речта.


Синонимният речник е замислен да решава няколко основни задачи:


Да отвори духовните очи на любознателния млад българин за тънките смислови нюанси и стилистични възможности на думите и фразеологизмите

При подбора на изразните средства говорещият или пишещият да се съобразява с функционалните и стилистични дадености на думите и фраземите.

Да се получат сведения за произхода на езиковата единица и за вида й в езика източник, когато тя е заета.
Други речници
Стандартен речник Английски
Стандартен речник Английски
Pons
26.90лв.
Малък речник на чуждите думи в българския език
Малък речник на чуждите думи в ...
Слово
7.00лв.
Официален правописен речник на българския език
Официален правописен речник на ...
Просвета
35.00лв.
Малък фразеологичен речник на българския език
Малък фразеологичен речник на ...
Слово
3.50лв.
Малък синонимен речник на българския език
Малък синонимен речник на българския ...
Слово
5.50лв.
Още речници...