снимка на корицата
Български език - справочник в таблици и схеми за ученици

Автори: Олга Попова, Ирена Неделчева
Издател: Булвест 2000

Код: r7spbv
Година на издаване: 2013
Страници: 152
ISBN: 9879541808429

Корична цена: 8.00 лв.

Сега с отстъпка 10% : 7.20 лв.

Описание
Изданието дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните, пунктуационните и правоговорните правила.

Научни редактори на помагалото са: проф. Кирил Димчев и проф. д-р Ангел Петров.

Справочникът съдържа:
• таблици и схеми със систематизирана по теми научна информация по български език;
• алгоритми:
- за различни езикови анализи;
- за създаване на преразкази и съчинения;
- за редактиране на езикови грешки;
• образци за писане на обяви, покани, CV и др.

Справочникът е структуриран в 8 раздела:
• Науки за езика
• Общуване и текст
• Синтаксис
• Морфология
• Лексикология
• Фонетика
• Видове ученически текстове
• Текстове за непряко речево общуване.