Изобразително изкуство.
Учебници и учебни тетрадки за 11. клас

 
Корица
Изобразително изкуство за 11. клас

Автори: 
Издателство: Булвест 2000
Съдържанието му е посветено в по-голямата си част на изкуството на ХХ в. Представена е панорамата от течения и направления, разгледани ...
Цена:
10.20 лв.
9.69 лв.