снимка на корицата
Малък синонимен речник на българския език

Автор: Върбан Вътов
Издател: Слово

Код: rsrsl
Страници: 430
ISBN: 9544395911

Цена: 5.50 лв.

Описание
Целта на предлагания синонимен речник е да се предостави на малките и големи ученици, на студентите и всички българи, които искат речта им да бъде точна, изразителна и богата, достъпен синонимен справочник. В него са подбрани синонимни родове, включващи лексикални и фразеологични единици с най-широка употреба и с най-голяма честотност в речта.


Синонимният речник е замислен да решава няколко основни задачи:


Да отвори духовните очи на любознателния млад българин за тънките смислови нюанси и стилистични възможности на думите и фразеологизмите

При подбора на изразните средства говорещият или пишещият да се съобразява с функционалните и стилистични дадености на думите и фраземите.

Да се получат сведения за произхода на езиковата единица и за вида й в езика източник, когато тя е заета.
Други речници
Учебен и тренировъчен правописен речник по български език за началната образователна степен
Учебен и тренировъчен правописен ...
Скорпио
6.30лв. -10%
Малък правописно-правоговорен речник на българския език
Малък правописно-правоговорен речник ...
Слово
4.50лв.
Малък речник на остарели и редки думи в българския език
Малък речник на остарели и редки думи ...
Слово
3.00лв.
Български език - справочник в таблици и схеми за ученици
Български език - справочник в таблици ...
Булвест 2000
7.20лв. -10%
Джобен речник. Английски
Джобен речник. Английски
Pons
12.90лв.
Още речници...