История и цивилизация.
Учебници и учебни тетрадки за 9. клас

 
Корица
История и цивилизация за 9. клас

Автори: 
Издателство: Pons
В 10 раздела се проследяват в хронологическа последователност основните събития и процеси от епохата на Новото време от края на ХV до ...
Цена:
19.90 лв.
18.91 лв.
Корица
Geschichte und zivilisation f?r die 9. Klasse История и цивилизация за 9. клас на немски език

Автори: 
Издателство: Просвета
Учебното помагало представлява превод на историята за 8. клас и е предназначено за учениците от 9. клас, изучавали интензивно немски език ...
Цена:
12.00 лв.
11.40 лв.
Корица
Исторически атлас за 9. - 10. клас

Автори: 
Издателство: Атласи
Атласът по история и цивилизация за 9. клас и 10. клас е разработен въз основа на действащата програма на МОМН. Чрез съвременни методи за ...
Цена:
7.98 лв.
7.58 лв.
Корица
История и цивилизация за 9. клас. Профилирана подготовка

Автори: 
Издателство: Просвета
Учебникът надгражда информацията за основните политически доктрини, утвърдени през модерната епоха. Като акцентира върху връзката ...
Цена:
12.00 лв.
11.40 лв.
Корица
Работна тетрадка по история и цивилизация за 9. клас

Автори: 
Издателство: Pons
В 10 раздела се проследяват в хронологическа последователност основните събития и процеси от епохата на Новото време от края на ХV до ...
Цена:
9.90 лв.
9.41 лв.
Корица
History and Civilisation. История на английски език за 9. клас

Автори: 
Издателство: Просвета
Учебното помагало по история и цивилизация за 9. клас на английски език е предназначено за учениците от 9. клас на профилираните гимназии ...
Цена:
12.00 лв.
11.40 лв.
Корица
Histore et civilisation Classe de 9e История и цивилизация за 9. клас на френски език

Автори: 
Издателство: Просвета
Учебното помагало представлява превод на историята за 8. клас и е предназначено за учениците от 9. клас, изучавали интензивно френски ...
Цена:
12.00 лв.
11.40 лв.
Корица
История и цивилизация за 9. клас. Задължителна подготовка

Автори: 
Издателство: Просвета
Учебникът, спечелил всеобщото одобрение на учители и ученици заради отличния баланс между достъпност и аналитичност, вече е в ...
Цена:
13.20 лв.
12.54 лв.
Корица
История и цивилизация за 9. клас. Задължителна подготовка

Автори: 
Издателство: Анубис
Учителите и учениците, които са избрали да работят с учебника по история и цивилизация за 9. клас, ЗП на Издателска къща „Анубис”, ще ...
Цена:
12.00 лв.
11.40 лв.
Корица
История и цивилизация за 9. клас. Профилирана подготовка

Автори: 
Издателство: Анубис
Учителите и учениците, които са избрали да работят с учебника по история и цивилизация за 9. клас, ПП на Издателска къща „Анубис”, ще ...
Цена:
7.20 лв.
6.84 лв.
 

© Dealbg.com 2004-2018